top of page

BIENVENI POU HSLEAPS!

High School for Law Enforcement Frontyard
Anything But A Backpack Day
School Trip to see Wicked the Broadway Play
MBK Winter Showcase
Squid Games
Group of HSLEAPS students standing in front of the White House.
HSLEAPS students parading down Guy R, Brewer Boulevard for the first annual school parade.
Crime Scene
Group of students standing in front of the Washington Monument.
SUPA Forsensics
Graduation at One Police Plaza

VIZITE NOU

Vizitè yo toujou akeyi nan lekòl nou an. Si gen yon bagay ou ta renmen konnen sou pwogram ak kourikoulòm nou yo, tanpri kontakte.

Detay ou yo te voye avèk siksè!

Fè yon diferans

Nan High School for Law Enforcement and Public Safety, nou bay elèv nou yo yon etablisman modèn.  Nou travay an kolaborasyon avèk Depatman Lapolis Vil Nouyòk ak Lig Atletik Lapolis pou gen yon enpak pozitif sou kominote a. Lekòl nou an ofri yon pwogram akademik solid ki entwodui karyè nan lalwa, anfòsman lalwa, ak sekirite piblik.  Lè yo konplètman entegre tèm ki fè respekte lalwa ak sekirite piblik nan tout pwogram edikasyon an, elèv yo vin konprann ki jan tout domèn etid yo gen rapò ak kijan eksperyans edikasyon yo sipòte chwa karyè yo.  Te fonde an 2003, Lekòl la sitiye nan Queens, NY, epi li reflete divès orijin ak kilti zòn nan. Nou trè fyè de elèv ak anplwaye nou yo, ki toujou anvi aprann, kreye, ak grandi ansanm. Rele nou si w bezwen plis enfòmasyon.

High School for law Enforcement and Public Safety located on a map
bottom of page