Antre nan Asosyasyon Paran an

Vin yon manm aktif nan kominote lekòl pitit ou a!

Reyinyon yo pral fèt yon fwa pa mwa nan Jedi.  

N ap tann pou nou rankontre ak ou!

SLT/PA REYINYON ZOOM REMOTE

N ap chèche yon Prezidan ak Trezorye PA. Antre nan reyinyon an pou plis enfòmasyon.

 

MADI,

14 desanm 2021

SLT @ 6pm  PA @ 6:45 pm

 

Antre nan reyinyon Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85932626644?pwd=RUE5aFVjYm8zbXpSK3NkaUZQMC8zdz09

 

Reyinyon ID: 859 3262 6644

Paskod: 184454

 

Yon sèl tiyo mobil

+16465588656,,85932626644#,,,,*184454# US (New York)

pa expedited election fa 2022.jpg