Lwa Insider

Konpetisyon Gingerbread wè yon siksè bon gou!

Pa Staff Writer

Mwa pase a Madam Abbey te òganize yon konkou pen jenjanm. Felisitasyon a tout ganyan yo!  

GANYAN:

JASMEET SINGH

ROZIYA AK ROZALIA LAKHRAM

AALIYAH WALKER

NICOLE VELASCO BUSTOS

Justin Innis

 

PATISIPAN:

Nicholas Lopez

Neissa Villion

Mahki Odom

Beyoncé Cumberbatch

Armere Anderson

Frank Angiletti

Arawon Medina

Manush Vijaianand

AdrianDe La Cruz Gonzalez

Jozye Powell

Terrell Freeman

Senjelly Plasencia

Adonis Luzon

Sara Mohamed

Radney Jean Baptiste

Herman Harrichan

Arawon Pooran