Evènman mwa sa a

Janvye 2022

 • SGA pral òganize yon sware jwèt nan tout lekòl la, Jedi 20 janvye 2022, apati 2:30 PM pou 4:30 PM.

 • HOMECOMING Lespri Semèn te ranvwaye. Koute anons lekòl yo pou plis enfòmasyon.

 • Final yo pral dewoule semèn 18 janvye 2022. Dènye jou twazyèm peryòd maketing la se 24 janvye 2022. Fen Semès Otòn la toupre, kidonk fè chak jou konte Leyopa!

 • Nou ofri leson patikilye, anrichisman, ak yon gran varyete klib apre lekòl. Gade Orè Aktivite Apre Lekòl nou an oswa tcheke kalandriye ki anba a pou plis enfòmasyon. 

AP vini byento

Clubs and Tutoring Fall 2022.jpg

Events to Look Forward to 2022-23​​

 • Cultural Infusion Night

 • Movie Day: Selma

 • HOMECOMING

 • Red Ribbon Week

 • African American Heritage Celebration

 • Honors, AP, and SUPA Ball

 • Senior Overnight Trip

 • Women's History Celebration

 • Six Flags Physics Day

 • Arab American Heritage Celebration

 • Annual Talent Show

 • Senior Day Trip

 • College Decision Day

 • Asian American/Pacific Islander Heritage Month

 • Pride Celebration

 • Senior Prom

 • 2023 Graduation