LAVI NAN LEKÒL

Kilti elèv nou an jwe yon wòl kle nan eksperyans lekòl nou an. Nou te kreye yon anviwònman ki an sekirite ak aksesib kote yo ankouraje elèv yo pou yo diskite lide, kolabore sou pwojè, pataje travay yo, epi resevwa fidbak nan men lòt elèv ak pwofesè yo. Nou bay elèv yo fondasyon pou pote potansyèl yo bay lavi.

     Ekip Ak Klib 

HSLEAPS Double Dutch Team performing tricks in the gymnasium

  

  Ekip espò

 

 • Ekip Track Co-ed (andedan ak deyò)

 • Ti gason Varsity  Ekip baskètbòl

 • Ekip cheerleading

 • Ekip Etap

 • Double ekip Olandè

  Klib HSLEAPS

 

 • Eksploratè NYPD
 • Asosyasyon Gouvènman Elèv 
 • Girls On Point (Klib Mentor)
 • Gadyen Sè mwen an (Klib Mentor)
 • Gadyen frè mwen an (Klib Mentor)
 • Graphics & Design Club
 • Klib Dans 
 • Club Mizik
 • Kolèj Club
 • Klib miltikiltirèl
 • Jwèt Volleyball Club
Felt Muppets created by HSLEAPS art club and featured in local papers